1

تایمر آبیاری مکانیکی

News Discuss 
دلایل آن میتواند سوپاپ و اورینگ ها سوپاپ ها فرسوده باشد یا این که سوپاپ ها گیر داشته باشد یا ممکن است پمپ هوا می مکد یا لوازم آب بندی فرسوده شده باشد و برای تعمیر آن میتوانید سوپاپ ها را تمیز و مجددا نصب کنید یا این که ورودی https://damienyrixh.sharebyblog.com/20246083/تایمر-آبیاری-اتوماتیک

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story